Ekran sita odpływowego

Oczyszczanie wody, ekran obrotowy, urządzenia do oddzielania cieczy stałej.